dilluns, 8 d’octubre del 2012

moció CERVERA, TERRITORI CATALÀ LLIUREAquest dijous, dia 11 d'octubre a les 20h, el Ple municipal de l'Ajuntament de Cervera sotmetrà a votació la moció per declarar el municipi de Cervera com a territori català lliure. Us animem a assistir al Ple i, alhora, a fer extensiva aquesta moció a tots els municipis de la Segarra. 

El text de la moció proposAda és el següent:DECLARACIÓ MUNICIPAL D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
 
Davant el context d’emergència nacional que viu Catalunya, es presenta per a l’aprovació del Ple la següent moció-declaració:

“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.

En la consulta popular celebrada el dia 25 d’Abril de 2010, la ciutat de Cervera va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya, amb el 92,2%  dels vots a favor amb una participació del 19,7% de les 1.532 persones majors de 18 anys i  68 de 16 a 18 anys. El cens oficial era de 5.892 persones i el cens de la votació era de 7.783 persones a partir dels 16 anys.

 Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Cervera com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.

Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Cervera i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya i, localment, 5.582.000 euros anuals. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions.

Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg. És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de Cervera, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:

1r. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s’escau, convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya.

2n. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català.

3r. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les següents: 

- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.

- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.

- Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.

- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

4t. Que aquesta declaració es posi en coneixement del President de la Generalitat, el President del Govern Espanyol, als diferents Grups Parlamentaris i a l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits.

5è. L’Ajuntament de Cervera s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.

6è. Finalment, des de Cervera, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
1 comentari:

  1. Seria possible saber quins municipis de la Segarra falten per declarar-se i així poder fer una demanda formal?

    Gràcies i felicitats, Cervera!

    ResponElimina